خرید بازی واکنش اعطا به شایعه تعطیلی شورای شهرتهران

 
به گزارش ، علی اعطا (سخنگوی شورای شهر تهران) در توییتی اعلام کرد: در جلسه هیات رییسه که با حضور تعدادى از همکاران تشکیل شد، تصمیمى مبنى بر تعطیلى شورا گرفته نشد و مقرر شد جلسات برقرار باشد. آنچه محل تردید است، احتمال به حد نصاب نرسیدن جلسه با توجه به تعداد غایبین احتمالى است؛ یعنى همکارانى که با ناقلین بیمارى جلسه داشته‌اند. در حال بررسى هستیم.