خرید بازی اهدای گل توسط ستاد اجرایی به پزشکان و پرستاران

جمعی از نیروهای جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان امام و کارکنان بنیاد احسان، با هماهنگی مسئولان بهداشتی و باحضور در بیمارستانهای تهران که میزبان بیماران کرونایی هستند با اهدای شاخه گل عید ولادت امیرالمومنین را به پزشکان، پرستاران و کارکنان این بیمارستانها تبریک گفتند
بنابر این گزارش نیروهای ستاد اجرایی فرمان امام با حضور در بیمارستان های میزبان بیماران کرونایی همچون مسیح دانشوری ،امام حسین(ع) ،فیاض بخش ،شهدای یافت آباد ، بهادری امیراعلم و سینا پس از اهدای گل به پزشکان ، پرستاران و کارکنان این بیمارستانها از زحمات و تلاشهای بی وقفه این عزیزان تشکر و قدردانی کردند.
#carousel37274, #thumbs37274 , #carousel_desc37274 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper37274 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper237274 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel37274 span, #carousel37274 img, #thumbs37274 a, #thumbs37274 img { display: block; float: left; } #carousel_desc37274 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel37274 span, #carousel37274 a, #thumbs37274 span, #thumbs37274 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel37274 img, #thumbs37274 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel37274 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc37274 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper37274 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs37274 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs37274 a:hover, #thumbs37274 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail37274 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail37274:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail37274 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail37274:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail37274, .prev_thumbnail37274 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel37274’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc37274’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs37274’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail37274’, next: ‘.prev_thumbnail37274’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs37274 a’).click(function() { $(‘#carousel37274’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc37274’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs37274 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });