خرید بازی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق

به گزارش «» به نقل از ایسنا، شمخانی در جریان این سفر ضمن دیدار و گفتگو با مقامات عالی عراق از جمله برهم صالح رئیس جمهوری، عادل عبدالمهدی رئیس دولت پیشبرد امور و محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق پیرامون موضوعات دوجانبه سیاسی، امنیتی و اقتصادی گفتگو ورایزنی خواهد کرد.دیدار با سران و رهبران جریانات سیاسی عراق از دیگر برنامه‌های شمخانی در سفر به عراق است.