خرید بازی خروج از اتحادیه اروپا تا الان 5.7 میلیارد دلار برای انگلیس آب خورده است

به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، دفتر حسابرسی ملی چین گزارش داد که از زمان برگزاری همه‌پرسی در سال 2016 تاکنون روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 5.7 میلیارد دلار هزینه داشته است. این میزان تقریبا دوسوم بودجه‌ای است که از سوی خزانه‌داری برای این کار به دولت تخصیص داده شده بود. 
بیش از نیمی از این بودجه به گمرکات، دفتر درآمد ملکه و برخی دیگر از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نظیر وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی تخصیص داده شده است.
نکته قابل توجه آنکه حدود 1.5 میلیارد پوند از سوی دولت انگلیس برای تبلیغات و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات هزینه شده است. 
تا ماه مارس 2019، حدود 5 درصد از کارمندان وزارتخانه‌های انگلیس مشغول آماده کردن زیرساخت‌ها برای خارج شدن از اتحادیه اروپا بوده‌اند. 
گزارش این سازمان انگلیسی نشان می‌دهد 288 میلیون پوند در طول این سال‌ها برای مشاوره در زمینه نحوه خروج از اروپا از سوی دولت انگلیس هزینه شده است. 
در ماه اکتبر سال 2019 معادل 22 هزار کارمند و مدیر در حال کار روی خروج از اتحادیه اروپا بوده‌اند.