خرید بازی بودجه سال۹۹ فدراسیون‌های ورزشی ۱۰درصد افزایش یافت

کمیته ملی المپیک بودجه فدراسیونها را در سال جدید ۱۰ درصد افزایش خواهد داد.

به گزارش ورزشی، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک تصویب کرده است بودجه فدراسیون ها در سال ۹۹، افزایش ۱۰درصدی داشته باشد. البته کمیته ملی المپیک به فدراسیون هایی که در المپیک نماینده دارند، علاوه بر این افزایش بودجه، کمک مالی هم خواهد کرد.در حال حاضر سیدمحمد بابادامغانی به عنوان سرپرست خزانه داری و فرح نصیری به عنوان ذی حساب امورات مالی کمیته ملی المپیک را پیگیری می کنند. 
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال ۹۸ دیگر جلسه ای ندارد و احتمالا اولین جلسه هیات اجرایی در هفته سوم فروردین ۹۹ برگزار می شود.
کمیته ملی المپیک در سال۹۸، ۲۳ جلسه برگزار کرد. ۲۴ رییس یا سرپرست فدراسیون در جلسات هیات اجرایی کمیته ملی المپیک حاضر شدند که از این تعداد، ۱۵ فدراسیون المپیکی و ۹ فدراسیون غیر المپیکی بودند.