خرید بازی نرخ دلار در روز‌های آتی منطقی می‌شود

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را ناشی از فضای روانی دانست و گفت: می‌توان ادعا کرد در طول سال‌های گذشته FATF همکاری مشترکی با ایران نداشته و این گروه مالی همیشه ایران را در لیست انتظار قرار داده و کمکی به ما نکرده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از تصویب برجام نیز ایران مراودات بانکی و ارزی چندانی با دنیا نداشت، افزود: وضعیت کشورمان از نظر مراودات مالی پس از قرار گرفتن در لیست سیاهFATF  تغییر نخواهد کرد، زیرا پس از خروج آمریکا از برجام FATF همکاری با ایران نداشت.
وی اظهار کرد: حتی در هفته‌ی گذشته که ایران در لیست سیاه FATF نبود، نیز مراودات مالی و ارزی کشورمان شرایط عادی نداشت که حال با قرار گرفتن در لیست سیاه شرایط وخیم شود، در واقع 95 درصد اقدامات  FATF پیش از این نیز به معنای حضور ایران در لیست سیاه بود.
شرایط اقتصادی کشور با مسائل پیرامونی منطبق شده است
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور با مسائل پیرامونی منطبق شده است، اضافه کرد: علیرغم تلاش آمریکایی‌ها برای از جلوگیری از مبادلات مالی ایران، برای واردات و صادرات حدود 45 میلیون دلار منابع ارزی جابه جا شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگرچه با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF عوامل پیرامونی موجب ایجاد فضای روانی و افزایش نرخ ارز شد اما براساس تجربه‌های قبلی پس از طی اوج قیمتی، نرخ ارز مجدد به روند قبلی خود بازمی‌گردد.
نرخ ارز براساس واقعیت های اقتصادی قابل کنترل است
پورابراهیمی تصریح کرد: نرخ ارز براساس واقعیت های اقتصادی قابل کنترل بوده و بانک مرکزی بر این بازار مسلط است؛ کمیسیون اقتصادی از اقدامات بانک مرکزی حمایت می کند زیرا مدیریت صادرات و وادرات به خوبی انجام گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: پس از طی چالش های کنونی مانند کرونا نرخ دلار به مسیر قبلی خود باز می گردد، پیش بینی می شود نرخ ارز در روزهای آینده به قیمت منطقی خود برسد.