خرید بازی هوای تهران در ۸ اسفند ماه؛ قابل قبول است

هوای پایتخت با شاخص ۷۷ در شرایط قابل قبول قرار دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کیفیت هوای تهران امروز پنجشنبه (هشتم اسفند ماه) با شاخص ۷۷ در شرایط قابل قبول قرار دارد.
هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۳۰ در شرایط پاک قرار داشت.