خرید بازی فیلم تشکر رهبری از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب در پیام ویدئویی از زحمات پزشکان و پرستاران کشور در مبارزه با بیماری کرونا قدردانی و تشکر کردند.

tavoos_init_player(
‘player_387541_1140344’,
”,
[
{
“file” : “https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1398/12/8/1140477_519.mp4” ,
“type” : “mp4”,
“label” : “player_387541_1140344}”
}

],
‘https://tavoos.net/services/vast/5JDKhdZ4-bPHG-wsFs-V3de-1DzKEWJdiHTd/59’
);
jwplayer().on(‘play’, (function(){
$.post(‘/fa/ajax/news/video/1140344’,{},function (data) {});
}));
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی