خرید بازی خبر خوش برای بازنشستگان نیروهای مسلح

 
به گزارش به نقل از ایلنا، سردار گودرزی افزود: عیدی بازنشستگان نیروهای مسلح امروز پرداخت می‌شود.
براساس مصوبه هیأت دولت مبلغ عیدی بازنشستگان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.