خرید بازی نظر تولیت حرم حضرت معصومه درباره بستن حرم

به گزارش «»، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: توليت آستان حضرت معصومه، زير بار دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي درباره ضدعفوني‌کردن حرم و تعطيلي نمازهاي جماعت نرفت و گفت: «ما اين حرم مقدس را دارالشفا مي‌دانيم. دارالشفا يعني مردم بيايند و از امراض شفا بيابند و از امراض روحي و جسمي شفا بگيرند. بنابراين، اينجا بايد باز باشد. بايد با قوت مردم بيايند. البته ما احتياط را هم شرط مي‌دانيم و مسائل بهداشتي را هم رعايت مي‌کنيم.»
اين اقدام حجت‌الاسلام سعيدي واکنش‌هاي کساني را برانگيخته که مي‌گويند وقتي تجمعات موجب انتقال ويروس کرونا مي‌شوند، عمل به دستورالعمل‌هاي بهداشتي ضروري است.