خرید بازی ضدعفونی رختکن استقلال در ورزشگاه گل‌گهر سیرجان