خرید بازی دولت جدید تونس از پارلمان رأی اعتماد گرفت

به گزارش «» به نقل از ایرنا از شبکه خبری اسکای نیوز، پارلمان تونس با برگزاری جلسه ای که بیش از ۱۴ ساعت طول کشید با ۱۲۹ رأی موافق در مقابل ۷۷ رأی مخالف به کابینه الفخفاخ رأی اعتماد داد.
پیش تر الفخفاخ با حضور در پارلمان اعضای کابینه خود را معرفی کرده بود.
وی توسعه اقتصادی و رسیدگی به مشکلات اجتماعی مردم را از مهم ترین اولویت‌ های دولت خود بر شمرده بود و از نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی و تمام اعضای جامعه مدنی خواست تا به کابینه‌ اش در این زمینه کمک کنند.
الفخفاخ درباره مناسبات دولتش با احزاب سیاسی نیز گفت: این دولت با تمام احزاب سیاسی چه مخالف و موافق با دولت بر اساس احترام تعامل خواهد داشت و ما دست همکاری به سوی تمام سازمان‌های ملی از جمله اتحادیه مشاغل، سرمایه گذاران و اتحادیه‌های کشاوری دراز می‌کنیم.
وی برای کسب رای اعتماد به کابینه اش از سوی پارلمان دست کم به ۱۰۹ رای مثبت نمایندگان نیاز داشت.
در پی شکست دولت ” حبیب الجملی ” در کسب رای اعتماد از مجلس تونس، “الیاس الفخفاخ” وزیر سابق دارایی این کشور ابتدای بهمن ماه مامور تشکیل کابینه دولت جدید تونس شد.