خرید بازی تصادف زنجیره‌ای ۴۰ خودرو در آزادراه «قزوین- زنجان»