خرید بازی پیاز رکورد بیشترین افزایش قیمت سالانه را شکست

به گزارش فارس، متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در بهمن ماه سال ۹۸ نشان میدهد برخی اقلام خوراکی در سبد معیشت خانوار همچنان نسبت به ماه قبل رشد دارد.
بر این اساس بیشترین افزایش قیمت اقلام خوراکی نسبت به ماه قبل (دی ماه) مربوط به موز با ۹ درصد، سیب زمینی و پرتقال ۸.۸ درصد، پیاز ۴۶.۲ درصد، عدس ۲.۳ درصد، شکر ۲.۲ درصد و سیب ۳.۶ درصد است.
همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به مدت مشابه ماه قبل برای اقلامی مانند گوجه با ۱۸.۴ درصد، خیار ۱۳ درصد، رب گوجه ۹ درصد، گوشت گوسفند ۱.۴ درصد و گوشت مرغ ۱.۲ درصد ثبت شد.

همچنین بیشترین کاهش قیمت در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل برای اقلامی مانند مرغ ماشینی، سیب زرد درختی و رب گوجه گزارش شده است. 
علاوه بر آن بیشترین رکورد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل برای اقلام مانند پیاز با ۹۹.۷ درصد، چای ۸۷.۹ درصد و پس از آن برنج و شکر به ثبت رسید.