خرید بازی دورود به حالت آماده باش کامل درآمد

به گزارش به نقل از ایرنا، حمید جمشیدی شامگاه سه‌شنبه اظهار داشت: هشت محل اسکان اضطراری در شهر دورود و مناطق روستایی در معرض خطر با برپایی و تجهیز به ۳۰۰ دستگاه چادر تجهیز شدند تا در صورت نیاز جهت استفاده آسیب دیدگان قرار گیرند.وی افزود: ۳۵محل امن دیگر نیز شناسایی شده که در صورت نیز برای اسکان آسیب دیدگان تجهیز خواهند شد.وی بیان کرد: در شهرستان دورود پنج تیم امدادی در آماده باش کامل قرار دارند و تمام سناریو‌ها برای بحران احتمالی طراحی و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.جمشیدی گفت: شهر دورود نیز به ۲ منطقه جهت امدادرسانی احتمالی تقسیم شده و با توجه به همدلی اعضای ستادمدیریت بحران شهرستان تمام امکانات و تجهیزات جهت یاری رسانی به مردم نیز بکارگیری می‌شوند.وی افزود: امروز به دلیل تخریب‌های جزیی ۲ساختمان و همچنین درمعرض خطر بودن چهار خانوار، اسکان آن‌ها به صورت اضطراری انجام گرفت.