خرید بازی بخش ویژه «بیماران کرونا» بیمارستان بقیه الله(عج)

پس از گذشت هفته‌ها از شیوع بیماری «کرونا» در چین و چند کشور دنیا از قبیل: ترکیه، آلمان، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و… رد پای این کرونا در ایران نیز دیده شد. بیمارستان بقیه الله (عج ) تهران میزبان تعدادی از این بیماران در بخش مخصوص کرونا است.