خرید بازی دستور وزیر دفاع برای افزایش تولید مایع ضدعفونی کننده

به گزارش «» به نقل از فارس، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور دستوری به سازمان صنایع دفاع ماموریت داد که به منظور تامین نیاز مردم به مایع ضدعفونی دست و صورت برای مقابله با ویروس کرونا، از صبح سه شنبه خط تولید این مایع ضدعفونی کننده را به سرعت راه اندازی کند.
طبق این دستور قرار است از امروز روزانه، ۲۰ هزار لیتر مایع ضدعفونی کننده توسط وزارت دفاع تولید و در اختیار مردم قرار گیرد.
با راه اندازی این خط تولید توسط وزارت دفاع عمده نیاز کشور به مایع ضدعفونی کننده رفع خواهد شد.