خرید بازی مجمع استقلال تمام شد، مدیرعامل انتخاب نشد!

مجمع سالیانه باشگاه استقلال امروز بدون انتخاب مدیرعامل برگزار شد.
به گزارش ورزشی، مجمع عمومی و عادی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان با دستور اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال‌های منتهی به سی و یکم خرداد ۱۳۹۸ و استماع گزارش هیئت مدیره در سالجاری برگزار شد.
پیش از این گمانه زنی شده ممکن است در پایان این جلسه مدیرعامل باشگاه استقلال انتخاب شود که البته این اتفاق رخ نداد. استقلال حدود ٧٠ روز است که بدون مدیرعامل اداره می‌شود و هنوز تکلیف این پست باشگاه مشخص نیست.