خرید بازی انصراف سعید آذری ازانتخابات هیات رئیسه فدراسیون

سعید آذری با انتشار نامه‌ای خطاب به سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال از انتخابات آتی فدراسیون در بخش هیات رئیسه کناره‌گیری کرد.
به گزارش ورزشی، سعید آذری با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم شکوری سرپرست غیرقانونی و موقت دبیرکلی فدراسیون فوتبال از انتخابات برای هیات رئیسه این فدراسیون به عنوان نماینده باشگاه ها کناره‌گیری کرد. وی تصویر نامه خود را در فضای مجازی منتشر کرده است.