خرید بازی علت انتشار بوی گاز در برخی نقاط شیراز

به گزارش «»، محمد هادی قانع در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: انتشار بوی گاز بدلیل برخی جابجایی‌های لوله‌های گاز توسط اداره گاز بوده و هیچ خطری شهروندان شیرازی را تهدید نمی‌کند.
وی اضافه کرد: این عملیات حفاری و جابجایی تا ساعاتی دیگر پایان خواهد یافت.
رئیس آتش نشانی شیراز بیان کرد: از تمامی شهروندان خواهشمندیم به شایعات در این خصوص توجهی نداشته و اخبار را فقط ازخبرگزاری های رسمی و سایت آتش نشانی دنبال کنند.