خرید بازی جاماندن ۲۳۱ نماینده از قطار مجلس یازدهم/ پارلمان پوست اندازی کرد

۲۳۱ نماینده مجلس دهم برای چهار سال آینده بر صندلی‌های سبز بهارستان تکیه نمی‌زنند این یعنی این دوره رکوردار تغییر در کل ادوار مجالس بعد از انقلاب بوده است.
به گزارش «»؛ دوم اسفندماه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بیش از ۷ هزار داوطلب تائید صلاحیت برای کسب ۲۹۰ کرسی مجلس با یکدیگر رقابت کردند.
طبق اعلام عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ تن از مجموع ۵۷ میلیون و ۹١۸ هزار و ١۵۹ تن واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند و این یعنی نرخ مشارکت در کل کشور ۵‚۴۲ درصد بوده است؛ همچنین میزان مشارکت در استان تهران ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۷۶۳ نفر یعنی ۲‚۲۶ درصد و در شهر تهران، ری، شمیرانات ۱ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۸۹۱ نفر یعنی ۴‚ ۲۵درصد بود.
در انتخابات حدود ۸۵ درصد نمایندگان ثبت نام کردند، اما سهم مجلس دهم در این رقابت‌ها ۱۶۷ نماینده تائید صلاحیت شده یعنی حدود ۵۸ درصد بود؛ مابقی نمایندگان ثبت نام نکرده یا پشت سد شورای نگهبان مانده و رد صلاحیت شدند و یا انصراف دادند، در نتیجه حدود ۴۲ درصد از نمایندگان در این دوره ازرقابت‌ها حضور نداشتند.
بعد از اعلام نتایج انتخابات و اعلام اسامی منتخبان مشخص شد، تنها ۲۰ درصد از نمایندگان فعلی ابقا شدند و مابقی نتوانستند، رای اعتماد مجدد از مردم برای حضور مجدد در مجلس را بگیرند.
البته این امر مسبوق به سابقه بوده و به طور متوسط ریزش ۶۰ درصدی را در هر دوره شاهد بودیم که یکی از علل آن تغییر ذائقه مردم در اداور مختلف است؛ منتها تفاوت این دوره با ادوار دیگر در رکودشکنی ریزش نمایندگان دوره دهم و یا به عبارتی پوست اندازی پارلمان است. حدود ۸۰ درصد یعنی ۲۳۱ نماینده موفق به حضور دوباره در بهارستان نشده و تنها ۵۷ نماینده رای ابقای مجدد را از مردم گرفتند و دو نماینده وارد رقابت در مرحله دوم انتخابات شدند.
پیش از این رکورد تغییر ترکیب نمایندگان برای مجلس ششم بود که ترکیب نمایندگان آن در دوره هفتم به صورت چشمگیری عوض شد، تغییراتی که همواره بیانگر حذف تعدادی از چهره‌های شناخته شده و باسابقه پارلمان و ورود چهره‌های جدید و جوان به مجلس همچون دوره دهم دارد که نمونه بارز آن را می‌توان در مجالس دهم و یازدهم در تهران دید.
البته ریزش حدود یک سومی مجلس در هر دوره طبیعی است، اما وقتی تغییر به بیشتر از این میزان و این بار به ۸۰ درصد می‌رسد، یعنی مردم از عملکرد نماینده هایشان رضایت نداشته و خواهان تغییر هستند.
در جدول زیر به تفکیک تعداد و درصد نمایندگان ابقا شده در ادوار مختلف پارلمان نشان داده شده است.

نام هر دوره مجلس

تعداد نمایندگان ابقاشده

درصد نمایندگان ابقا شده

درصد تغییر نمایندگان

مجلس اول به دوم

106 نفر

39

61

مجلس دوم به سوم

103 نفر

38

62

مجلس سوم به چهارم

87 نفر

32

68

مجلس چهارم به پنجم

104 نفر

39

61

مجلس پنجم به ششم

70 نفر

24

76

مجلس ششم به هفتم

70 نفر

24

77

مجلس هفتم به هشتم

107 نفر

37

63

مجلس هشتم به نهم

101 نفر

35

65

مجلس نهم به دهم

73 نفر

25

75

مجلس دهم به یازدهم

57 نفر

20

0

با توجه به این میزان از تغییر در مجلس دهم انتظار مردم از نمایندگان خود درخانه ملت عمل به وعده هایشان به خصوص در موضوعات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی است.