خرید بازی تعطیلی سانس منزلت مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران

سانس منزلت مجموعه های ورزشی شهرداری تهران تعطیل شد.
به گزارش ایسنا، سانس منزلت مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران که به ارائه خدمات ورزشی به سالمندان و افراد مسن می پردازد، با هدف کاهش آسیب پذیری گروههای جامعه در مقابل ویروس کرونا تا اطلاع بعدی تعطیل شد.
روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران اعلام کرد که یکی از گروههای در معرض خطر در برابر ویروس کرونا سالمندان هستند که با هدف کاهش زمینه های شیوع این ویروس و توجه به سلامت سالمندان، سانس‌های منزلت مجموعه‌های ورزشی پذیرش ندارد.
سایر سانس‌های مجموعه‌های ورزشی همچنان دایر و اقدامات لازم جهت افزایش بهداشت عمومی و ضدعفونی وسایل ورزشی در حال انجام است.