خرید بازی استوکس بازهم نیامد؛ خیز بسوی جریمه ۵۰ هزاردلاری

آنتونی استوکس همان طور که از تجربیات گذشته قابل حدس بود امروز هم از امارات به ایران بازنگشت تا باشگاه پرسپولیس به طور جدی وارد یک چالش با این بازیکن ایرلندی شود.
به گزارش ورزشی، این بازیکن که بعد از بازی باشارجه به بهانه دیدار با فرزندش از یحیی گل محمدی مرخصی گرفته بود تا یکروز بیشتر در دوبی بماند، سر موعد به تهران بازنگشت تا سرمربی سرخپوشان هم از دست او عصبانی شود و وی را در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار دهد.
این بازیکن که به برخی از همبازیان خود و مدیربرنامه هایش اعلام کرده بود به خاطر شیوع بیماری کرونا نمی‌خواهد بازگردد، امروز هم به تهران بازنگشت تا باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای رسمی به مدیر برنامه‌های این بازیکن موارد قانونی بند‌های قراردادش را متذکر شود.
باشگاه پرسپولیس در قرارداد با این بازیکن این مورد را لحاظ کرده که هر بازی که استوکس به دلیل انضباطی از دست بدهد ۵۰ هزار دلار جریمه می‌شود و در هر غیبت غیر موجه در تمرین ۳ الی ۴ هزار دلار جریمه نقدی دارد. به نظر می‌رسد باشگاه پرسپولیس که با مرخصی بد موقع به این بازیکن باعث شد انتقاد‌های زیادی را تحمل کند باید هر چه زودتر اقدامات قانونی را انجام دهد.