خرید بازی لغو امتحانات غیرحضوری حوزه های علمیه تهران

امتحانات آموزش غیرحضوری نیمسال اول حوزه های علمیه استان تهران به دلیل تعطیلی مدارس علمیه استان تهران لغو شد.
به گزارش مهر، کلیه کلاس های دروس حوزوی استان تهران تا پایان هفته به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل شد.
با توجه به تعطیلی پیش آمده امتحانات آموزش غیرحضوری نیمسال اول (اسفند۹۸) لغو و به تاریخ دیگری موکول شد که زمان برگزاری امتحانات متعاقبا اطلاع رسانی می شود.