خرید بازی مدارس تهران ۲ روز تعطیل شد

به گزارش به نقل از ایسنا، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره دلیلی مدارس تهران گفت: علت این تعطیلی آماده شدن مدارس است تا دانش آموزان در روز‌های آتی با امنیت وارد مدارس شوند.
 
اقداماتی، چون ضدعفونی و مسائل مرتبط با بهداشت مدرسه انجام میشود تا از روز‌های بعد اگر شرایط فراهم بود بچه‌ها به مدرسه بروند.