خرید بازی ۱۶۸ هزار ماسک در داروخانه‌های شبانه روزی استان قم توزیع شد

توزیع 168 هزار ماسک در داروخانه‌های شبانه روزی به منظور ایمن سازی بیشتر مردم در مواجهه با کرونا انجام شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دانشگاه علوم پزشکی استان قم، 168 هزار ماسک سه لایه در 32 داروخانه شبانه روزی استان توزیع شده و مراکز داروخانه ای موظف هستند با قیمت 500 تومان ماسک ها را در اختیار همشهریان قرار دهند.
در این بیانیه آمده است همشهریان عزیز در صورت تخلف هر یک از واحدهای داروخانه ای موارد را به سامانه 190 گزارش دهند.
محموله بزرگ توزیع ماسک دیگر نیز در سطح استان، طی روزهای آینده توزیع می شود.