خرید بازی غیبت دانشجویان شهرهای درگیر ویروس، موجه شد

معاون دانشجویی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه متناسب با شرایط در خصوص تعطیلی دانشگاه تصمیم خواهیم گرفت، گفت: غیبت دانشجویان ساکن در شهرهای درگیر ویروس موجه شد.
به گزارش مهر، سعید حبیبا درباره تمهیدات پیش بینی شده در راستای مقابله با ویروس کرونا در این دانشگاه اظهار کرد: دستورالعمل ویژه ای در راستای مقابله با این ویروس به تمامی سلف سرویس ها ارسال کردیم و در آن بر رعایت بهداشت و استفاده از مواد ضدعفونی کننده تاکید شده است.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: همچنین تاکید کرده ایم، دانشکده ها و دانشجویان موارد مشکوک را گزارش دهند تا در صورت نیاز افراد به بیمارستان منتقل شوند.
وی با اعلام اینکه غیبت دانشجویانی که ساکن شهرهای درگیر ویروس هستند، موجه است، تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مربوطه، توزیع مواد ضدعفونی کننده و ژل بهداشتی در خوابگاه های دانشگاه تهران است؛ همچنین بنرهایی که محتوای آن مربوط به راه های پیشگیری از ویروس کروناست، در محیط دانشگاه و دانشکده ها نصب شده است.
حبیبا ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر جلسه ای برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با پیشگیری از این ویروس برگزار شده است، خاطرنشان کرد: در ارتباط با تعطیلی دانشگاه در حال تصمیم گیری هستیم که فعلا به نتیجه ای نرسیده ایم؛ لحظه به لحظه شرایط موجود را رصد می کنیم و متناسب با شرایط، نسبت به تعطیلی دانشگاه تصمیم خواهیم گرفت.