خرید بازی تبلیغات ایمپلنت‌های فوری دروغ محض است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه تبلیغ انجام ایپملنت‌های دندانی در طی ۳ ساعت دروغ محض است، گفت: روند اتصال فیکسچر یا پیچ به استخوان چند ماه طول می‌کشد.
به گزارش میزان، ایمپلنت های دندانیکامیار عباسی متخصص پروتز دندانی، زیبایی و ایمپلنت و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به روند انجام ایمپلنت‌های دندانی، گفت: روند انجام ایمپلنت دندانی دو مرحله شامل مرحله جراحی و مرحله پروتزی است.
وی ادامه داد: مرحله جراحی که قرار دادن فیکسچر یا پیچ در استخوان بیمار بوده که این روند بسته به تعداد ایمپلنت‌ها ممکن است چند ساعت به طول بی انجامد.
این متخصص پروتز دندانی، زیبایی و ایمپلنت با بیان اینکه روند اتصال فیکسچر یا پیچ به استخوان چند ماه طول می‌کشد، تصریح کرد: بعد از اتصال فیکسچر مرحله پروتز آغاز می‌شود که این کار بسته به تعداد ایمپلنت حدود ۳ تا ۷جلسه زمان می‌برد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: اصطلاح ایمپلنت فوری به معنی قرار دادن روکش همزمان با قرار دادن فیکسچر یا پیچ در فک دو شرط دارد اولا شرایط استخوان ایده آل باشد و دوما روکش تحویلی، روکش موقت بیشتر جهت زیبایی می باشد و کارایی روکش اصلی را ندارد و بعد از ۴ تا ۶ ماه باید با روکش اصلی جایگزین شود از این رو این تصور که در یک جلسه هم فیکسچر یا پیچ در فک قرار داده شود و بلافاصله و همزمان روکش اصلی به بیمار تحویل شود ، تصور غلطی است.
دکتر عباسی ادامه داد: شرط ایده آل بودن استخوان در موارد کمی وجود دارد از این رو زمان بیشتری برای نصب ایمپلنت نیاز است.