خرید بازی مردم نمی‌گذارند یک نفر در واشنگتن برایشان تصمیم بگیرد

به گزارش «» به نقل از خبرگزاری ها، ظریف افز،د: مردم نمی‌گذارند یک نفر در واشنگتن برایشان تصمیم بگیرد؛ آن هم یک نفری که دستش به خون یک بزرگی مثل سردار سلیمانی آغشته است
وی ادامه داد: حضور مردم با سلیقه‌های مختلف و با گرایش‌های مختلف علیرغم برخی دلخوری‌هایی که داریم، علیرغم برخی گفتگوهای خانوادگی که داریم، برای جامعه بین‌‌المللی نشانه مهمی از این است که این مردم با همه تفاوت‌هایشان می‌خواهند خودشان سرنوشت خودشان را تعیین کنند
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مردم نشان دادند در رفراندوم تشییع پیکر سردار سلیمانی که با همه دیدگاه‌های متفاوتشان در برابر قلدری و زور و تروریسم دولتی ایستادگی می‌کنند
وی افزود: انتخابات با همه تفاوت‌ها و با همه ترجیح‌هایی که ممکن است داشته باشیم یا نه هنوز بهترین راه است برای اینکه کشور را قوی کنیم، امکان بدهیم به کشور که در سطح بین‌المللی سربلند بایستد، مقاوم بایستد، دلاورانه بایستد و ایران زیباتری داشته باشیم