خرید بازی توضیحات معاون فنی گمرک در خصوص ترخیص کالاهای گروه ۴؛ از «پیانو» و «اسباب بازی» تا «ژل زیبایی» و «غذای حیوانات»

معاون امور گمرکی گمرک ایران نسبت به خبر روز گذشته مهر در خصوص واردات ژل تزریقی از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) واکنش نشان داد.

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی با هدف شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارش شفافی در مورد اقلام مشمول مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره نحوۀ ترخیص کالاهای گروه ۴ دارای ثبت سفارش ارائه داد و سهم «پوشاک» و «پیانو» تا «ژل های تزریقی» و «غذای حیوانات و پرندگان» را تشریح کرد.
معاون امور گمرکی گمرک ایران در خصوص مصوبه صادره از سوی هیأت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای گروه ۴ دارای ثبت سفارش اعلام کرد: هیئت وزیران در جلسه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری ایران مصوبه مذکور را در مورد تعیین تکلیف کالاهای گروه چهار دارای ثبت سفارش رسوب شده در بنادر و گمرکات تصویب و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، نسبت به ابلاغ این مصوبه اقدام نموده است.
ارونقی در ادامه با اشاره به اینکه کلیۀ این اقلام قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده و به دلایل مختلف صاحبان کالا نتوانسته اند در مهلت‌های قانونی قبلی نسبت به ترخیص این کالاها اقدام کنند، افزود: پیشنهادات صورت پذیرفته در راستای تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور و رعایت حقوق مکتسبه ای بوده که برای صاحبان این کالاها ایجاد شده است و چنانچه اقلامی مشمول شرایط مندرج در مصوبۀ ابلاغی از نظر تاریخ ثبت سفارش، تاریخ قبض انبار یا تاریخ بارنامه نشوند، به هیچ عنوان قابلیت ترخیص نخواهند داشت و باید با توجه به قوانین مربوطه نسبت به اعادۀ آنها به خارج از کشور اقدام شود.
معاون امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: به نظر می‌رسد اینکه درباره اقلام مشمول این مصوبه به صورت کلی اظهار نظر شود و نام چند قلم از این کالاهای دپو شده بزرگنمایی شده و گمرک متهم به ارائه پیشنهاد در راستای ورود کالاهای ممنوعه شود و یا دولت متهم به آزادسازی بعضی کالاهای ممنوعه شود صحیح نباشد؛ چراکه در مورد تعیین تکلیف این کالاها پیگیری‌های متعددی از سوی مراجع مختلف صورت پذیرفته و جلسات کارشناسی لازم با حضور تمامی دستگاه‌های ذیربط و ذیصلاح تشکیل و نهایتاً تصمیم لازم اتخاذ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اقدام در این خصوص مصوب و ابلاغ شده است.
ارونقی با اشاره به ارزش و نوع این اقلام اضافه کرد: همان گونه که قبلاً نیز این موضوع شفاف سازی شده است اقلام مشمول این مصوبه از ارزشی معادل ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو برخوردارند که لازم است به ارزش و نوع برخی کالاها در میان این اقلام توجه شود.
به گفته وی مطابق بررسی‌های انجام شده و سوابق موجود، حدود ۲۷ هزار یورو از این کالاها اسباب بازی بوده که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ و زمانی که ممنوعیتی برای کالا اعلام نشده بود وارد و در یکی از گمرکات دپو شده است. حدود ۲۰۶ هزار یورو از این کالاها پیانو و ویالون می‌باشد که طی سه فقره ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶، به یکی از گمرکات رسیده و در یکی از بنادر دپو شده و علیرغم تمدید ثبت سفارش در یک مرحله، نماینده صاحب کالا موفق به اظهار کالا به گمرک در مهلت یک ماهه اعطایی طی مصوبات قبلی جهت ترخیص کالا نشده است.
ارونقی گفت: حدود ۱۱ میلیون و ۴۲۵ هزار یورو از این کالاها، پوشاک در انواع مختلف بوده که علیرغم صدور ثبت سفارش، به دلیل عدم تأیید منشأ ارز توسط مرجع ذیربط و عدم اظهار کالا به گمرک و اخطارهای صورت پذیرفته در خصوص پایان مهلت ماندگاری کالا، صاحب کالا نسبت به مرجوع نمودن این کالاها که موضوع ۱۱ فقره ثبت سفارش را شامل می‌شود اقدام نموده و می‌توان گفت هیچ پوشاکی در حال حاضر در گمرکات و بنادر وجود ندارد که مشمول این مصوبه شود.
معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به میزان ژل های تزریقی موجود در گمرک گفت: تمامی ژل های تزریقی موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) که ارزش آنها به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۹۱۵ یورو برآورد می‌گردد دارای ثبت سفارش بانکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حتی دارای کد رهگیری بانک نیز می‌باشند.
موضوع این ژل ها بدین صورت است که این کالاها در فصل ۳۰ جدول تعرفه ثبت سفارش شده‌اند که در گروه کالائی ۲ قرار دارد و با این وضعیت، هم ثبت سفارش آنها مورد تأیید قرار گرفته و هم منشأ ارز آنها تأیید شده است، لیکن بر اساس اعلام نظر سازمان جهانی گمرک در خصوص این کالا (ژل های تزریقی)، گمرک فصل ۳۳ جدول تعرفه را برای طبقه بندی این کالاها صحیح اعلام نموده که ردیف تعرفۀ استنباطی در گروه ۴ کالائی قرار گرفته و بدین لحاظ از ترخیص این کالا جلوگیری به عمل آمده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک تشریح کرد: باید به این نکته توجه کرد براساس مکاتبات متعدد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت بر اینکه وفق اعلام نظر آن مرجع ذیصلاح اکثر این ژل ها دارای «گرید داروئی» یا کاربرد « تزریق در مفاصل» دارند، موضوع در کمیتۀ مادۀ ۱ آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات نیز مطرح شده و مرجع مزبور هم با ایجاد ردیف تعرفۀ جدید ۸ رقمی برای کالا – که جزو اقلام ممنوعه نباشد- موافقت نموده که به نظر می رسد از سال آینده ردیف تعرفۀ جدیدی برای این قلم کالا مصوب و ابلاغ شود.
ارونقی افزود: و اما از کل اقلام مشمول مصوبۀ اخیر ، سه محموله غذای حیوانات و « پرندگان » به ارزش ۶۱۷ هزار و ۵۹۱ یورو در میان این کالاها وجود دارد یعنی دوفقره ثبت سفارش « سیستم بانکی» و یک فقره ثبت سفارش « ارز متقاضی» به این کالاها اختصاص یافته و این کالاها قبل از ممنوعیت اعلامی و در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به سه گمرک رسیده و در آن گمرکات دپو شده اند و بدلایل مختلفی، صاحبان کالا موفق به انجام تشریفات گمرکی مربوطه نشده اند. غیر از این سه محموله، کالای دیگری گزارش نشده و همانطور که مشخص است کمتر از  ۱ درصد ارزش کل این اقلام به این نوع کالا اختصاص دارد.
معاون فنی گمرک ایران در خاتمه با اشاره به اینکه اقلام صنعتی زیادی نیز در میان کالاهای گروه ۴ دپو شده وجود دارد اضافه کرد: بهتر است به این نکته هم توجه داشت تعداد زیادی کالاهای صنعتی، از جمله شیرآلات صنعتی مربوط به شرکت ها و پروژه های تولیدی در میان این کالاها وجود دارد که براساس عدم ایجاد ردیف تعرفه مجزا برای این اقلام صنعتی – با وجود عدم تولید در داخل کشور- در گروه ۴ کالائی قرار گرفته و امکان ترخیص آنها فراهم نشده است که با اجرای این مصوبه مشکل آنها و برخی اقلام دیگر مرتفع می گردد.