خرید بازی 58 ميليون يورو صرفه جويی ارزی با داخلی سازی 51 قطعه و مواد اوليه

فرشاد مقيمی در نشست امضاي تفاهم نامه ميان ايران خودرو و شركت هاي دانش بنيان، خواستار سپردن موضوع بررسی تخصصی ساخت قطعات توسط شركت‌های دانش‌بنيان به شركت ساپكو با عنوان كارگزار ايران خودرو شد و همچنين از معاونت علمی و فن‌آوری رياست جمهوری، خواستار حمايت مالی پروژه های فن‌آورانه صنعت خودرو از طريق صندوق های حمایتی شد و گفت: حمايت از شركت های دانش بنيان می تواند ريسک فعاليت آنان را كاهش دهد و کمک بسزایی به جهاد خودکفایی صنعت خودروسازی کشور كند. مقيمی با تاكيد بر رويكرد درون زايی ايران خودرو گفت: اکنون بيش از 50 قطعه كه تا چندی پيش از خارج از كشور تامين می شد از منابع داخلی تامين مي شود.وي عدم همكاری شركت های فعال در حوزه ساخت قطعه را يكی از گلايه های شركت های دانش بنيان عنوان كرد و گفت: يكی از اهداف اصلی ما اين است كه همراهی و هم افزایی لازم را ميان آنان ايجاد كنيم. مقيمي در ادامه افزود: اين همكاری منجربه توسعه دانش فنی، ارتقای توان نوآوری افزايش بهره وری و كاهش وابستگی و افزايش دانش فنی و ظرفيت كمی و كيفی محصولات شركت‌های دانش بنيان خواهد شد.مديرعامل ايران خودرو يادآور شد: شركت ساپكو اين موضوع را به عنوان يكی از اهداف و رويكردهای اصلی خود دنبال می كند.وی در ادامه به همكاری ايران خودرو با صنايع دفاع اشاره كرد و گفت: درحال حاضر 9 شركت دانش بنيان در وزارت دفاع در قالب 29 پروژه برای توليد قطعات و مجموعه های تكنولوژی بر درحال همكاری هستند. مقيمي ادامه داد: در رويداد فن‌آورانه‌ای كه در روزهای اخير برگزار شده 219 نياز ايران خودرو اعلام شد كه برمبنای آن 80 تفاهم نامه منعقد شده است که در صورت حمايت، با همت مجموعه گروه در موضوع استفاده از ظرفيت شركت های دانش بنيان، سرعت انجام فعاليت های نوآوری در ايران خودرو افزايش خواهد يافت. وی با اشاره به برنامه ايران خودرو برای افزايش سهم محصولات پايه گازسوز، لازمه ادامه مسير آغاز شده را حمايت های حاكميتی دانست و گفت: توسعه اين خودروها علاوه بر اقتصاد خانوار، سبب كاهش آلايندگی های زيست محيطی خواهد شد. مقيمی كليدی ترين محور فعاليت ايران خودرو را نهضت ساخت داخل دانست و گفت: تعامل شفاف و سازنده ای با تامين كنندگان برقرار كرده ايم كه اين راهبرد در شركت های قطعه ساز نيز تسری يافته است. همچنین سياست های گروه صنعتي ايران خودرو باعث شده كه سازندگان با اطمينان خاطر از ثبات توليد و تزريق نقدينگی حركت كنند.وی افزود: سياست های تشويقی كه در ارتباط با قطعه سازان به كارگرفته شده كه عاملی برای ايجاد انگيزه توليد در آنان شده و حمايت قيمتی از محصولات سازندگان از جمله اين سياست های تشويقی است. مديرعامل ايران خودرو ادامه داد: حمايت صندوق های حمایتی معاونت علمی و فن‌آوری رياست جمهوری در تامين سرمايه ثابت سازندگان می تواند تكميل كننده سياست تشويقی ايران خودرو باشد.وی در ادامه به نتايج كسب شده از ميزهای تخصصی ساخت داخل وزارت صمت اشاره كرد و گفت: درمجموع با داخلی سازی 51 قطعه و آيتم مواد اوليه، 58 ميليون يورو كاهش ارزبری را رقم زده ايم.