خرید بازی کاهش نرخ تورم برای پنجمین ماه متوالی، شیب کاهش تندتر شد!

گزارش های مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم بیانگر آن است که گویا وعده های مسئولین دولتی مبنی بر جلوگیری از روند صعودی نرخ تورم و بازگرداندن آن به روند نزولی عملی شده است.  
به گزارش اقتصادی، در اردیبهشت ماه سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریم ها علیه ایران باز خواهند گشت قیمت دلار شروع به افزایش نمود و از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصاد واردات محوری بود طبیعتاً رشد قیمت دلار موجب شد تا رفته رفته قیمت کالاها افزایش یابد و همین موضوع به یکباره نرخ تورم تک رقمی را به کانال های بالاتر سوق داد، به طوری که این نرخ در شهریور ماه سال جاری به اوج خود رسید و عدد 42.7 درصد را به نام خود ثبت کرد.
بعد از شهریور ماه اما ترمز نرخ تورم کشیده شد و این نرخ از اوج فرود آمد و در مسیر نزولی قرار گرفت. حالا جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران پیرامون نرخ تورم که مربوط به بهمن ماه سال جاری می باشد و امروز منتشر شده است، نشان می دهد که نرخ تورم 12ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری به 37 درصد رسیده است. البته نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری برای خانوارهای شهری 36.5 درصد و برای خانوارهای روستایی 40.1 درصد گزارش شده است.
نمودار زیر روند نرخ تورم در 23 ماه گذشته را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود نرخ تورم در 23 ماه گذشته، در اردیبهشت ماه 1397 و قبل از خروج آمریکا از برجام در کمترین مقدار خود (8 درصد) و در شهریور ماه 1398 در بیشترین مقدار خود (42.7 درصد) قرار داشته است.
نکته حائز اهمیت نمودار زیر این است که نرخ تورم سالانه برای پنجمین ماه متوالی کاهشی بوده و شیب این کاهش نیز تندتر شده است، به گونه ای که در ماه های گذشته این کاهش به ترتیب به این صورت بوده است، 0.7، 0.9، 1.1، 1.4 و هم اکنون این کاهش نرخ تورم در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته 1.6 درصد بوده است.

مطابق با گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه هم که در اردیبهشت ماه سال جاری به رقم بی سابقه 52.1 درصد رسیده بود، روند کاهشی خود را از خرداد ماه سال جاری آغاز کرد و این روند کاهشی تا آبان ماه 98 ادامه یافت اما  در آذر ماه سال جاری با اندکی افزایش نسبت به ماه قبل به 27.8 درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه دوباره در دی ماه 1398 به مسیر نزولی خود بازگشت به گونه ای که در این ماه نرخ تورم نقطه به نقطه 26.3 درصد گزارش شد. حالا در گزارش بهمن ماه نیز دوباره نرخ تورم نقطه به نقطه یک گام دیگر به عقب نشسته است و این نرخ 24.4 درصد گزارش شده است. این عدد یعنی اینکه خانوارهای کشور در بهمن ماه سال جاری به طور میانگین 24.4 درصد بیشتر از بهمن ماه سال گذشته برای خرید یک “مجموعه کالا و خدمات یکسان” هزینه کرده اند. نمودار زیر روند نرخ تورم نقطه به نقطه از فروردین ماه سال گذشته تا بهمن ماه سال جاری را نشان می دهد.