خرید بازی واکنش کدخدایی به تحریم شورای نگهبان توسط آمریکا

به گزارش به نقل از فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره دخالت آمریکا در انتخابات ایران منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:«برایان هوک دوباره کلماتی بر زبان رانده که شایسته رژیم آمریکاست رژیمی که هنوز درگیر ابهامات راجع به انتخابات است و جنایت هایش در ترور پیشگامان مبارزه با تروریسم احساسات مردم جهان را جریحه دار کرده.آمریکا حق ندارد راجع به مردم سر بلند ایران صحبت کند. جشن ملی نه به آمریکا».