خرید بازی نشست اوپک روزهای پنجم و ششم مارس برگزار می‌شود

به گزارش فارس به نقل از تاس، وزرای کشورهای عضو اوپک قرار است در روزهای پنجم و ششم مارس نشستی را برای تعیین وضعیت عرضه نفت در بازارهای جهانی داشته باشند.
در این نشست تصمیم‌گیری خواهد شد که آیا عرضه نفت با شرایط فعلی ادامه یابد یا کاهش بیشتری داده شود. تأثیر ویروس کرونا بر میزان تقاضای جهانی نفت که پیش از این توسط نهادهای بین‌المللی اعلام شده است تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس را وادار کرده تا سیاست‌های نفتی خود را بازنگری کنند. 
برای وزرای اوپک دعوت‌نامه‌ای برای حضور در پنجم و ششم مارس 2020 ارسال شده تا برای اتخاذ تصمیمات جدید حاضر شوند. 
دو منبع اعلام کرده که دعوت‌نامه برای حضور در نشست پنجم و ششم مارس را دریافت کرده‌اند.
منبع سوم هم گفته است که این تاریخ تغییر نخواهد یافت و قرار است نشست طبق برنامه انجام شود.
نشست وزرای اوپک با حضور کشورهای غیراوپک نیز در کمیته فنی پیگیری خواهد شد. ضمن اینکه کارشناسان ارزیابی از بازار نفت خواهند داشت. گزارش آنها قرار است در کمیته اوپک پلاس بررسی شود. 
وزرای اوپک پلاس تصمیم نهایی خود را برمبنای پیشنهادات این کمیته اعلام خواهند کرد.
به گزارش فارس، پیش از این اوپک پلاس در قالب طرح کاهش تولید نفت، عرضه تولید را 1.7 میلیون بشکه در روز کاهش داد و با توجه به تأثیر ویروس کرونا در کاهش تقاضای نفت، منابع آگاه و کارشناسان پیشتر پیش‌بینی کرده بودند که اوپک پلاس درصدد کاهش 500 هزار بشکه نفت دیگر است که در این صورت کل کاهش تولید نفت به 2.2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.