خرید بازی انتقال یکی از بیماران مبتلا به کرونا در قم