خرید بازی مقصران سقوط هواپیمای تهران – یاسوج محاکمه شوند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خواستار محاکمه مقصران سقوط هواپیمای تهران – یاسوج شد.
به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«دو سال پیش در چنین روزهایی هواپیمای تهران – یاسوج سقوط کرد و باز هم سازمان هواپیمایی کشور و رئیس کمیته بررسی سانحه که از سوی سازمان هواپیمایی منصوب شده بود، تلاش داشتند با مقصر جلوه دادن خلبان، پرونده را ببندند.»‏وی با بیان اینکه «کمیسیون اصل نود، با کمک کارشناسان با بیش از یک سال تلاش اثبات کرد که هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی درحال پنهان کردن واقعیت بودند»، نوشت: «نتیجه ای که به رای و نظر دادگاه بدوی پرونده بسیار نزدیک است. گزارش را برای قرائت در صحن مجلس به هیات رئیسه و یک نسخه از آن را به قوه قضاییه ارجاع دادیم، امید آنکه شاهد محاکمه مقصران باشیم.»