خرید بازی علاوی خواستار تعیین دوشنبه برای معرفی کابینه شد

به گزارش به نقل از فارس، وی در پیامی تلویزیونی از «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق خواست تا روز دوشنبه نشست فوق العاده مجلس را برای معرفی کابینه و رای اعتماد به وزیران دولت برگزار کند.نخست وزیر ملکف همچنین گفت که اگر برخی نگذارند دولت تشکیل شود این به معنی آن است که کسانی هستند که می‌خواهند بحران ادامه داشته باشد.علاوی به اعتراض‌های مردمی اشاره کرد و ادامه داد که ما در دولت با اطمینان تحقیقات در مورد قتل و سرکوب تظاهرکنندگان را آغاز خواهیم کرد.وی خواستار رای اعتماد نمایندگان پارلمان به کابینه اش شد.علاوی ۱۲ بهمن جاری با حکم «برهم صالح» به عنوان نخست وزیر مکلف عراق معرفی و انتخاب شد.دولت وی از این رو مکلف نامگذاری شده تا انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق را در مدت شش ماه تا یکسال برگزار کند.وی جایگزین «عادل عبدالمهدی» وزیر مستعفی شده است.