خرید بازی ترامپ همه اعراب را تهدید می کند

 
به گزارش به نقل از النشره، انور جمعه عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: اعرابی که حرفهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه بدون ما نمی‌توانید دو هفته دوام بیاورید را شنیده اند، بدانند که این تهدیدی علیه همه اعراب است و به مثابه حمایت از آنها نیست.
وی افزود: آمریکا به دنبال نابودی هر طرفی که در برابرش کرنش نمی‌کند، است.
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد: آمریکا مانع گرمی روابط کشورهای عربی با یکدیگر می‌شود و به دنبال ایجاد اختلاف و درگیری میان آنهاست.
انور جمعه در ادامه خطاب به لبنانی‌ها گفت: بدانید که آمریکا مانع تجهیز ارتش لبنان می‌شود. منبع: مهر