خرید بازی ماهی قرمز را از هفت سین حذف کنید، اما نه بابت ویروس کرونا!

نشانه رفتن انگشت اتهام چینی‌ها به سمت موجوداتی مانند خفاش و نوعی مورچه‌خوارِ زره‌دار به عنوان منشا ویروس کرونای جدید، ظاهرا بستر را برای متهم کردن دیگر موجودات زنده به انتقال این ویروس خطرناک فراهم آورده است

به گزارش «»؛ از جمله موجوداتی که اخیرا با این اتهام مواجه شده، «ماهی قرمز» یا به تعبیر دیگر «ماهی گلی» است. آبزی نام آشنا و مشهوری در ایران که جایگاه پر و پا قرصی در یکی از مهم‌ترین آیین‌های ایرانی یعنی نوروز دارد و برای بسیاری، فقدان آن در سفره هفت سین قابل تحمل نیست.
البته بسیاری بر این باورند که اضافه شدن ماهی گلی به سفره هفت سین، رسمی تازه شکل گرفته و برآمده از فرهنگ شرق آسیا و به طور ویژه، چین است و برای اثبات این مدعی، ادله‌ای نیز ارائه می‌کنند، تا به این نتیجه برسند که حذف این موجود زنده از هفت سین ضرورت دارد.
سوای ایراد به خاستگاه این گونه و چرایی پیوند خوردن حضورش در هفت سین نوروزی، طی سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها شاهد شکل گیری پویش‌های محیط زیستی مختلفی بوده ایم که تاکید داشتند حضور ماهی گلی در نوروز، اتفاقی مخرب برای محیط زیست و همراهی با سودجویان در پرورش و فروش این ماهی‌ها و در نهایت شراکت در مرگ انبوه آنهاست.

 

رویکردی که معلوم نیست آیا توانسته به کاهش بازار تولید و خرید این گونه زیبای آبزی منجر شود یا خیر، اما تردیدی نیست که نام «ماهی چینی» را به ذهن بسیاری از مردم سنجاق کرده است. این را می‌شود از بازار شایعه‌ای که طی روز‌های اخیر و با ترکتازی ویروس جدید کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در جهان، در کشورمان داغ شده دریافت.
بر اساس این شایعه، هر ساله در چنین روزهایی، واردات ماهی چینی به کشورمان رقم می‌خورد و «مافیای قدرت و ثروت بدون توجه به خطراتی که ورود این جانوران آبزی دارند، بدون شک از راه‌های مختلف چه قانونی و چه قاچاق، اقدام به ورود مقادیر زیادی از این ماهی‌های قرمز برای فروش به مردم عادی و کسب ثروت می‌کنند.»
ادامه متن فوق نیز هشدار به مردم و تقاضا از مسئولان برای مقابله با واردات ماهی قرمز از چین است، غافل از آنکه این آبزی در کشورمان تولید و تکثیر می‌شود و برنامه ریزی تولیدکنندگان برای رساندنش به بازار نوروز به گونه‌ای است که در روز‌های پایان بهمن و آغاز اسفند، عملا فرایند فروش و توزیع ماهی‌های تولید شده در سراسر کشور کلید می‌خورد.
این در حالی است که کنکاش در خصوص امکان انتقال ویروس کرونا از طریق آبزیان و به طور خاص، ماهی‌ها هم به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود و افزون بر آن، ممنوعیت واردات موجودات زنده از چین هم از جمله اقدامات مراقبتی‌ است که برای ممانعت از ورود این ویروس به ایران در دستور کار دولتمردان کشورمان قرار گرفته و در اجرای آن جدیت نشان داده شده است.
نکاتی که نشان می‌دهند شایعه فوق تا چه اندازه سطحی و ساده انگارانه طراحی شده است. شایعه‌ای که می‌تواند نگرانی از شیوع ویروس کرونا در کشورمان را بار دیگر داغ کند، چون به زودی شاهد حضور گسترده فروشندگان ماهی گلی در معابر خواهیم بود. ماهی فروشانی که هیچ ارتباطی با چین و ویروس مرگبار شایع شده در این کشور پهناور ندارند.
کسب و کاری که بهتر است، شاهد کمرنگ شدن تدریجی آن در سال‌های پیش روی باشیم تا در نهایت به نقطه‌ای برسیم که اثری از ماهی در سفره هفت سین ایرانیان نباشد و مرگ انبوه این گونه در فروردین ماه و آلوده کردن بسیاری از منابع آب و زیستگاه‌های آبی به این گونه را شاهد نباشیم. اتفاق مثبتی که بهتر است، آگاهانه و مسئولانه رقمش بزنیم نه بابت شایعه و ترس از ویروس کرونا.