خرید بازی جدیدترین موضع گیری خصمانه ریاض علیه ایران

 
به گزارش به نقل از اسپوتنیک، کابینه سعودی در جلسه امروز خود به ریاست ملک سلمان در کاخ یمامه به تکرار مواضع خصمانه ریاض علیه ایران پرداخت.
کابینه سعودی در این جلسه تحولات منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این جلسه بر روابط راهبردی با آمریکا تاکید شد.
کابینه سعودی به ریاست ملک سلمان مدعی شد: ایران عامل بی ثباتی در منطقه است و رفتار آن اقتصاد جهانی و بین المللی را تهدید می کند.
در این جلسه در حالی که ارمغان ریاض برای ملت مظلوم یمن بمب و گرسنگی و محاصره است، ادعا شد: عربستان حامی ملت برادر یمن است و به کمک های بشردوستانه به آن ادامه خواهد داد. حوثی ها با حرکات خود مانع کمک رسانی می شوند. منبع: مهر