خرید بازی تالاب میانکاله قرنطینه شد

 
 به گزارش سید حسین رضوانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به عنوان دستگاه متولی و تا زمان پاکسازی کامل منطقه میانکاله از بیماری و تلفات پرندگان، این تالاب به عنوان منطقه قرنطینه اعلام شده است و صید و شکار پرندگان در ان ممنوع شده است.
وی تصمیم قرنطیه شدن منطقه و تالاب میانکاله را طبق تصمیم جلسه استانداری بیان کرد و گفت: باید این منطقه تا زمان بازگشت پرندگان وزمستان گذرانی آنان قرنطیه و رفت وآمد و شکار در آن محدود و ممنوع شود.
وی افزود: همچنین براساس دستور و اعلام سازمان دامپزشکی، منطقه میانکاله به عنوان منطقه قرنطینه اعلام شده است تا شاهد پاک شدن بیماری و رفع تلفات پرندگان مهاجر باشیم.
رضوانی وسعیت تالاب میانکاله را بیش از ۶۸ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: طبق مصوبه باید کل تالاب منطقه قرنطینه باشد اما چون نیروی کافی نداریم، منطقه‌ای که در ان شمار تلفات پرندگان گزارش شده، به عنوان منطقه قرنطینه شده تعیین شده است ولی هرگونه صید و صیادی در کل تالاب ممنوع است.
مدیرکل دامپزشکی مازندران شمار تلفات پرندگان را بیش از ۱۵ هزار قطعه اعلام کرد و گفت: روزانه بین ۳۰ تا ۱۰۰ لاشه پرنده در میانکاله جمع آوری می‌شود.