خرید بازی اعتراض رییس «انجمن مدیران تولید سینما» به تجلی اراده ملی

بخش تجلی اراده ملی جشنواره فجر سی و هشتم مورد اعتراض یکی از مدیران سینما قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، بعد از اختتامیه بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر، “محمدرضا منصوری” رییس “انجمن مدیران تولید سینما” واکنش نشان داد.
“محمدرضا منصوری” رییس “انجمن مدیران تولید سینما” در واکنش به حذف جایزه این انجمن از بخش تجلی اراده ملی جشنواره فجر در صفحه شخصی خود استوری منتشر کرد.
تصویر استوری وی را در ادامه مشاهده می‌کنیم: