کاهش ۷میلیون تومانی خودرو در بازار - اقطاع زمین

کاهش ۷میلیون تومانی خودرو در بازار

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از روند کاهشی قیمت انواع خودروهای داخلی از ۱ تا ۷ میلیون تومان دارد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار