پست اینستاگرامی فرزند آیت‌الله طالقانی در حمایت از وزیر ارتباطات - اقطاع زمین

پست اینستاگرامی فرزند آیت‌الله طالقانی در حمایت از وزیر ارتباطات

در یکی دو روز گذشته عناصر دلواپس، دکل مخابراتی طالقان را به ویلای پدرهمسر وزیر ارتباطات در منطقه منتسب کردند، حال انکه نامبرده سالهاست در طالقان زندگی می کند.

سیدمهدی طالقانی در اینستاگرام خود نوشته است:

1717

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار