همتی: اطمینان می دهم،مشکلی در تثبیت بازار ارز نداریم - اقطاع زمین

همتی: اطمینان می دهم،مشکلی در تثبیت بازار ارز نداریم

همتی افزود : هیچ یک از بنیانهای اقتصادی که تعیین کننده نرخ ارز است تغییری نکرده است و به مردم اطمینان می دهم که مشکلی در تثبیت بازار ارز نداریم.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار