شما نظر بدهید/ با دریافت مالیات از پیش فروش سکه موافقید؟ - اقطاع زمین

شما نظر بدهید/ با دریافت مالیات از پیش فروش سکه موافقید؟

 به گزارش خبرآنلاین محاسبات، نشان می دهد از محل پیش فروش سکه، درآمدی نزدیک به هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.

مالیات پیش خرید سکه

 در این شرایط برخی فعالان بازار مالیات ستانی از سکه را عاملی برای کاهش قیمت‌ها تحت تاثیر کاهش سوداگری در بازار می‌دانند و برخی نیز به دلیل اعلام دیرهنگام دریافت مالیات، مضرات چنین اقدامی را بیش از مزایا ارزیابی می کنند. سئوال اینجاست: آیا با دریافت مالیات از سکه های پیش فروش شده موافق هستید؟

 شما کاربران خبرآنلاین می توانید دیدگاه خود را در بخش نظرات منعکس کنید.

۲۲۳۲۲۳

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار