درخواست بانک‌های خارجی برای پیوستن به جایگزین روسی سوئیفت - اقطاع زمین

درخواست بانک‌های خارجی برای پیوستن به جایگزین روسی سوئیفت

رئیس بانک مرکزی روسیه گفت بانک‌های چندین کشور قصد دارند در شبکه انتقال پولی که روسیه ساخته و به‌عنوان جایگزین سیستم سوئیفت عمل می‌کند، شرکت کنند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار