با ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان چه خودروهایی می‌توان خرید؟ - اقطاع زمین

با ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان چه خودروهایی می‌توان خرید؟

با ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان چه خودروهایی می‌توان خرید؟

آنچه در جدول درج شده،قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی خرداد ماه ۹۸ است که بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار